Historie

Historie Sokola v datech

 • 16.února 1862 byla založena Tělocvičná jednota pražská
  Dr. Miroslavem Tyršem (*1832 – †1884)
  a Jindřichem Fügnerem (*1822 – †1865)
 • 13.května 1862 byl zvolen Dr. Miroslav Tyrš prvním náčelníkem,
  a Jindřich Fügner prvním starostou.
 • 13.listopadu 1864 byl přijat oficiální název SOKOL Ještě Tohoto roku byla vydána "Pravidla tělocvičné jednoty pražské Sokol".
 • 1882 I. všesokolský slet na Střeleckém ostrově.
 • 24. června 1883 založena první sokolská jednota v Podkrušnohoří - SOKOL RUDOHORSKÝ se sídlem v Duchcově.
 • 1886 založen SOKOL RÝZMBURSKÝ v Oseku.
 • 1889 založen SOKOL KRUŠNOHORSKÝ v Nových Verneřicích.
 • 1891 II. všesokolský slet ve Stromovce. Založen SOKOL ČÍŽEK v Podmoklech.
 • 1892 založen SOKOL v Záluží a v Mostě.
 • 1893 založen SOKOL FÜGNER v Souši u Mostu.
 • 1894 založeny jednoty SOKOL v Lomu u Mostu, v Ledvicích, v Krásném Březně, v Teplicích a Ústí nad Labem.
  Na počátku roku 1894 se sešla první porada v Nových Verneřicích, které tehdy byly naší nejsilnější jednotou,
  aby jednala o myšlence založit novou župu. Na schůzi konané v Háji dne 4. března 1894 dospěli činovníci našich jednot
  k definitivnímu rozhodnutí oddělit se od župy Podřipské. Byl ustaven přípravný výbor, v jehož čele stáli bratři Josef Rydl,
  Karel Štorkán a František Procházka, kteří byli zároveň pověřeni vypracováním nových stanov.
  9. září. 1894 se konala ustavující valná hromada Sokolské župy Krušnohorské-Kukaňovy v Nových Verneřicích, ale
  c. k. rakouské úřady ji neuznaly.
  Následujícího dne totiž vrátily zpět neschválené stanovy, což učinily celkem čtyřikrát, než vydaly úřední potvrzení a župa mohla být konečně ustavena.
 • 1895 III. všesokolský slet na Letné.
 • 1901 IV. všesokolský slet na Letné.
 • 1907 V. všesokolský slet na Letné.
 • 1912 VI. všesokolský slet na Letné.
 • 1.srpna 1914 - 11.listopadu 1918 I. světová válka
 • 24.listopadu 1915 byla ČOS zakázána
 • 1920 VII. všesokolský slet na Letné.
 • 1926 VIII. všesokolský slet na Strahově.
 • 1932 IX. všesokolský slet na Strahově.
 • 1938 X. všesokolský slet na Strahově.
 • 1. září 1939 - 2. září 1945 II. světová válka.
  Od roku 1939 hromadné zatýkání činovníků nacisty.
  8. října 1941 organizace již podruhé rozpuštěna a všechen majetek zabaven.
  Sokolové se stali vedoucí silou II. odboje např. ve skupině JINDRA.
  Za II. světové bylo umučeno a popraveno na 3 388 sokolů a mnoho tisíc jich bylo zatčeno a vězněno.
  Po válce obnovila ČOS opět svou činnost a počet členů přesáhl 1 milion členů.
 • 1948 XI. všesokolský slet na Strahově.
 • Podzim 1948 Po puči vyloučili komunisté přes 11 000 členů a tělovýchova byla násilně sjednocena.
 • 7.ledna 1990 Po čtyřiceti letech komunistické totality a po jejím pádu povstal Sokol znovu k životu.
 • 1994 XII. všesokolský slet na Strahově.
 • 2000 XIII. všesokolský slet na Strahově.
 • 2006 XIV. všesokolský slet na Strahově.
Zdroj:
Martin Chlumský - Založení Sokola a stručný přehled jeho vývoje
Pavel Koukal - http://zupa-kukanova.ic.cz
www.wikipedia.cz